PROJECTE EDUCATIU

L’Escola Pia  entén l’educació com un procés permanent de creixement que desenvolupa de manera progressiva i harmònica totes les capacitats (físiques, espirituals, intel·lectuals i afectives) de la persona, en ordre a la seva maduresa i a la seva participació en la vida social i en la humanització del món en què viu .

Per això els nostres grans trets són:

  • Un projecte d’escola obert a tothom, respectuós amb les persones.
  • Una acció educativa que doni protagonisme a l’alumnat, confiant-li nivells de responsabilitat adequats a la seva capacitat
  • Una formació de la persona en totes les seves dimensions.
  • Una vocació de servei públic que fa que s’aculli a acords amb l’Administració que permetin assolir el dret universal a l’educació lluitant contra qualsevol discriminació.

Hi som per…

  • Ajudar a créixer les persones en totes les seves potencialitats a través dels valors de la nostra cultura, de l’esforç pel treball ben fet, de la confiança en un mateix…
  • Servir la societat en aquests moments complexos de l’encaix entre pobles, cultures i tradicions, en el nou ordre econòmic, en el laboral i àdhuc en el relacional i familiar…
  • Oferir una proposta engrescadora de vida inspirada en l’evangeli i en diàleg obert i constructiu amb altres propostes de vida.