CRONOLOGIA HISTÒRICA DE L’ESCOLA

24-3-1866Testament, a Cuba, de Salvador Samà i Martí.
31-6-1876Permís del Govern per a obrir el col·legi.
23-8-1877Es posa la primera pedra del Col·legi Samà.
23-9-1879Benedicció del col·legi Samà.
1-9-1887La primera comunitat viu ja a les Escoles Ventosa. El Pare Eduard Llanas n'és nomenat Rector.
22-9-1887Comencen les obres del Col·legi Samà.
1-12-1887Comencen les classes a les Escoles Ventosa.
10-3-1890Inauguració de la Capella.
21-9-1906S'obre una sucursal a l'antic col·legi d'escolàpies, al carrer Sant Gervasi, 62.
15-3-1908Es crea l'"Asociación Calasancia" i, poc després, la seva revista El Calasancio.
30-9-1922Es tanca la sucursal del carrer Sant Gervasi.
8-8-1933Es crea la Mútua Escolar Manel de Cabanyes.
1-9-1933Les classes de Batxillerat es fan a l'Acadèmia del carrer de Francesc Sales, número 54.
13-11-1933Alumnes i comunitat són trets del Col·legi Samà.
16-11-1933Es torna a llogar l'antiga sucursal per poder fer classes.
31-8-1935Es lloga per a les classes una casa al carrer de Sant Joan, número 72.
22-7-1936Començada la revolució, la comunitat es dispersa.
9-2-1939Acaba la guerra, el Pare Pagès torna a Vilanova.
20-2-1939El Col·legi Samà és tornat a l'Escola Pia.
15-9-1939Recomencen les classes.
28-9-1948Es fa una reforma de la Capella.
21-6-1953Commemoració del 75è aniversari del Col·legi Samà.
29-8-1961Es decideix suprimir l'Internat.
30-4-1965Es celebren a Vilanova i Sitges els IV Jocs Esportius Escolapis.
25-8-1965Es concedeix valor oficial al Batxillerat elemental del Col·legi.
31-5-1966Es concedeix valor oficial al Batxillerat superior del Col·legi.
1-6-1976Se suprimeix el Batxillerat al Col·legi Samà.
19-9-1977La Cooperativa Escolar E. C. Ricart torna a fer classes de Batxillerat al Col·legi Samà.
1-12-1977Es commemora el Centenari del Col·legi.
30-9-1989La Cooperativa Escolar E. C. Ricart es dissol i el Col·legi comença a impartir B.U.P.
15-9-1992Es comença a impartir l'Educació Infantil i Primària (de reforma).
16-9-1995 Es comença a impartir l'Educació Secundària Obligatòria (de reforma).
15-9-1997Acabada la implantació de l'ESO, es comencen a impartir els Batxillerats Tecnològic i Científic.
30-8-2002L'Ajuntament atorga la Medalla de la Ciutat a l'Escola Pia.
27-11-2003Celebració del 125è aniversari de la fundació de l'Escola Pia.
15-9-2004D'acord amb la normativa vigent, es comença a impartir Batxillerat Humanístic Social (de nova implantació) juntament amb el Científic i el Tecnològic.
12-9-2007Comença la implantació de la LOE a l'Educació Primària i a l'Educació Secundària Obligatòria.
15-9-2008Finalitza la implantació de la LOE a l'Educació Secundària Obligatòria.
Comença la implantació de la LOE a l'Educació Secundària Postobligatòria.
14-9-2009Finalitza la implantació de la LOE a l'Educació Primària i a l'Educació Secundària Postobligatòria.
12-9-2012 Comencen a impartir-se cursos de preparació per a l'accés a Cicles Formatius de Grau Superior i per a l'accés a la Universitat per a majors de 25 i 45 anys.
14-9-2016S'inicien els estudis de Formació Professional. S'imparteixen el Cicle formatiu de grau mitjà de Farmàcia i Parafarmàcia i el Cicle formatiu de grau superior de Documentació i Administració sanitàries.