EL NOSTRE EQUIP

Personal d’administració i de serveis (PAS)

Núria Albiñana

Maria Anguita

Mireia Cremades

Sílvia Díaz
Secretària acadèmica

Jordi Ferreras
Administrador
Coordinador de protecció de riscos laborals

Irene

Alicia Tenza

Adolf Sancliment

Ton Hill

Manuel Sánchez