EL NOSTRE EQUIP

Claustre de batxillerat

David Macias
Tutor 1r de batxillerat

Conchi Pérez
Tutora 2n de batxillerat
Coordinadora de batxillerat

Abel Masana

Alberto Rodríguez

Àlex Bayé

Anna Soler

Jaume Torres

Joan Deyà

Joaquima Agustí

Laia Serrano

Marta Mesa
Directora pedagògica de batxillerat

Mireia Ripoll

Roger Salat

Xavier Garriga