DESENVOLUPEM EL NOSTRE POTENCIAL

Som una escola inclusiva. El nostre plantejament pedagògic és flexible i adaptat a la diversitat d’estils i ritmes d’aprenentatge. El treball cooperatiu afavoreix la inclusió fent que els nens i nenes aprenguin ajudant-se mútuament i entre iguals, sense deixar de ser individualment responsables. 

DEPARTAMENT PSICOPEDAGÒGIC:

S’encarrega de l’acompanyament i seguiment d’alumnes, famílies i mestres quan sorgeixen necessitats relacionades amb l’aprenentatge, el comportament i/o les emocions.

GLIFING:

Seguiment del programa d’entrenament lector GLIFING (1r, 2n i 3r de Primària)

GRODE:

Col·laborem amb el GRODE (Grup d’Investigació, Orientació i Desenvolupament Educatiu) per millorar el clima convivencial a les nostres aules. 

Això implica la realització d’un sociograma que ens dóna informació rellevant sobre les relacions dels alumnes de cada grup classe de Primària i assessorament per a la millora dels conflictes detectats.