CREIXEM JUNT AMB ELS NOSTRES COMPANYS I MESTRES

TREBALL INTERDISCIPLINARI

Volem garantir aprenentatges significatius i competencials combinant diverses matèries. Perquè en la vida real, els problemes no es plantegen per àrees, sinó que fem servir continguts de diferents àmbits i matèries, per a resoldre’ls i afrontar-los.

TREBALL COOPERATIU

Treballem de manera cooperativa organitzant l’aula en petits grups prèviament cohesionats i alhora definim les tasques acadèmiques de manera que els objectius dels membres de cada grup estan estretament relacionats. Fomentem la col·laboració entre alumnat, cultivant la confiança entre tots i totes les integrants de l’equip i buscant un aprenentatge ric i productiu.