ENS FEM GRANS, HO FEM SOLS I AL COSTAT DE COMPANYS, COMPANYES I MESTRES

Oferim un aprenentatge significatiu, globalitzat i interdisciplinari, basat en l’observació, l’experimentació, la vivència i el treball cooperatiu. Així possibilitem un creixement integral dels infants.

Estimulem la curiositat dels infants, potenciem les seves habilitats i els ajudem a superar les dificultats, entenent sempre l’error com una font d’aprenentatge.

Compartim els encerts i els entrebancs per prendre consciència del valor que té l’aportació de l’altre en una educació inclusiva.