Treballem per construir una escola oberta, acollidora, innovadora i participativa per a tot l’alumnat. Potenciem que siguin capaços d’expressar sentiments i emocions i que sàpiguen reconduir-los per tal d’arribar a ser més feliços en el seu entorn i esdevenir éssers plens i profunds.

PROJECTE D’EDUCACIÓ EMOCIONAL I DIMENSIÓ INTERIOR

Amb aquest projecte es genera un clima a l’aula que permet un millor aprenentatge.

A l’inici de les classes després del pati, es dediquen cinc minuts aproximadament a fer activitats de relaxació. La relaxació vivencial proporciona una oportunitat d’aprofundir en l’autoconeixement i és un excel·lent recurs per a desenvolupar la intel·ligència emocional. Practiquem la presa de consciència, l’argumentació reflexiva i fonamentada i creem moments de silenci i d’escolta.

L’EDUCACIÓ EN VALORS

La nostra tasca educativa en la formació integral de la persona fa que no ens limitem a una transmissió de coneixements.

Volem contribuir a formar persones reflexives, crítiques, autònomes, responsables i compromeses, amb uns valors ètics que els permetin prendre les seves pròpies decisions, pensant en ells/es mateixos/es, en els altres i en la millora de la societat.

Mediació

Cerquem recursos per millorar les relacions entre totes les persones dins l’escola i aprendre a resoldre els conflictes de manera positiva.