CFGM FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

INFORMACIÓ GENERAL

VOLS MÉS INFORMACIÓ?

 • TITULACIÓ
  Tècnic o tècnica en Farmàcia i Parafarmàcia

 • DURADA
  Dos cursos acadèmics (2000 hores). Cadascun dels cursos acadèmics incorporarà una hora de tutoria amb el grup d’alumnes, hora que no està inclosa en el currículum del cicle formatiu.

  • Formació a l’Escola: 1584 hores (+ 66 hores de tutoria)
  • Formació en centres de treball: 416 hores
 • ACCÉS ALS ESTUDIS
  Cal complir un dels següents requisits:

  • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria
  • haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà
  • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar
  • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)
  • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics
  • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys
  • haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI)
  • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior

  Les persones que no compleixin cap d’aquests requisits han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

 • SORTIDES PROFESSIONALS

  • En oficines de farmàcia
  • En establiments de parafarmàcia i dietètica
  • En magatzems distribuïdors de productes farmacèutics
  • En serveis de farmàcia hospitalària

  Nom i cognoms de l'alumne/a (obligatori)

  Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a legal (només si l'alumne/a és menor d'edat)

  Correu electrònic de contacte (obligatori)

  Telèfon

  Comentaris

  He llegit i accepto la política de privacitat

  PLA D’ESTUDIS

  1r curs
  Mòduls professionals
  Hores totals
  MP1 Oficina de farmàcia
  132
  MP2 Dispensació de productes farmacèutics
  198
  MP3 Dispensació de productes parafarmacèutics
  165
  MP7 Operacions bàsiques de laboratori
  132
  MP8 Primers auxilis
  66
  MP9 Anatomofisiologia i patologia bàsiques
  99
  MP10 Formació i orientació laboral
  66
  TOTAL
  858
  Tutoria
  33
  TOTAL PRIMER CURS
  891
  2n curs
  Mòduls professionals
  Hores totals
  MP4 Formulació magistral
  132
  MP5 Promoció de la salut
  99
  MP6 Disposició i venda de productes
  66
  MP11 Empresa i iniciativa emprenedora
  66
  MP12 Anglès tècnic
  99
  MP13 Síntesi
  264
  TOTAL
  726
  Tutoria
  33
  TOTAL SEGON CURS
  759
  MP14 Formació en centres de treball
  416

  EL NOSTRE CICLE

  Preparem l’alumnat per a la vida laboral potenciant l’adquisició de les competències professionals, personals i socials, que li permetin desenvolupar capacitats com l’autonomia, la innovació, l’organització del treball, la responsabilitat, la relació interpersonal, el treball en equip i la resolució de problemes.
  Treballem per ajudar a consolidar en l’alumnat la maduresa intel·lectual i humana, els coneixements i les habilitats que els permetin desenvolupar el seu futur amb responsabilitat, competència i èxit. El nostre projecte educatiu es fonamenta en un seguiment tutorial acurat de la formació personal i acadèmica. Fomentem l’esperit crític, de superació i esforç en l’aprenentatge per arribar als millors resultats professionals.

  • ORIENTACIÓ PERSONAL I ACADÈMICA

   • Tutoria grupal
   • Seguiment de l’aprenentatge
   • Planificació del temps d’estudi i anàlisi de resultats
   • Treball en valors
   • Seguiment de la formació en centres de treball
   • Atenció psicopedagògica
  • COMPETÈNCIES GENERALS DEL CICLE

   • Assistir en la dispensació i elaboració de productes farmacèutics i afins
   • Realitzar la venda de productes parafarmacèutics
   • Fomentar la promoció de la salut
   • Executar tasques administratives i de control de magatzem, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental
  • METODOLOGIES D’APRENENTATGE

   • Materials educatius propis
   • Xerrades professionals
   • Contacte amb empreses
   • Tallers d’aprenentatge
   • Sortides lligades al currículum
  • PROXIMITAT AMB EL MÓN LABORAL

   • Contacte amb empreses i professionals
   • Borsa de treball
   • Possibilitat d’estades internacionals
  • DEPARTAMENT PSICOPEDAGÒGIC I D’ORIENTACIÓ

   L’atenció a les necessitats educatives i emocionals de l’alumnat es duu a terme des de l’equip psicopedagògic i el docent amb accions com el seguiment, l’assessorament als docents, la coordinació amb professionals externs i l’atenció a l’alumnat i les famílies.

  • LA NOSTRA VISIÓ

   • Ser un referent d’educació adaptada a la realitat i de qualitat
   • Acompanyar a l’alumnat en el seu camí d’aprenentatge, maduració i professionalització
   • Treballar amb rigor per a la construcció d’un món més just i en pau
   • Oferir un projecte obert, de futur, realista, alliberador, il·lusionant i transformador
   • Reconèixer i acceptar la diversitat com un potencial enorme que cal protegir