CFGM CURES AUXILIARS D’INFERMERIA (CAI)

INFORMACIÓ GENERAL

VOLS MÉS INFORMACIÓ?

 • TITULACIÓ
  Tècnic o tècnica en Cures auxiliars d’infermeria

 • DURADA
  Un curs acadèmic (1400 hores).

  • Formació a l’Escola: 990 hores
  • Formació en centres de treball: 410 hores
 • ACCÉS ALS ESTUDIS
  Cal complir un dels següents requisits:

  • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria
  • haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà
  • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar
  • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)
  • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics
  • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys
  • haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI)
  • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior

  Les persones que no compleixin cap d’aquests requisits han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

 • SORTIDES PROFESSIONALS

  • En centres d’atenció primària
  • En policlíniques
  • En centres d’atenció especialitzada (Hospitals)
  • En centres sanitaris, departaments d’afers socials, centres de balneoteràpia

  Nom i cognoms de l'alumne/a (obligatori)

  Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a legal (només si l'alumne/a és menor d'edat)

  Correu electrònic de contacte (obligatori)

  Telèfon

  Comentaris

  He llegit i accepto la política de privacitat

  PLA D’ESTUDIS

  Mòduls professionals
  Hores totals
  C1 Operacions administratives i documentació
  sanitària
  60
  C2 L'ésser humà davant la malaltia
  60
  C3 Benestar del pacient: necessitats d'higiene, repòs
  i moviment
  60
  C4 Cures bàsiques d'infermeria aplicades a les necessitats de l'ésser humà.
  240
  C5 Primers auxilis
  60
  C6 Higiene del medi hospitalari i neteja de material
  90
  C7 Recolzament psicològic al pacient/client
  60
  Mòduls professionals
  Hores totals
  C8 Educació per a la salut
  30
  C9 Tècniques d’ajuda odontològica/estomatològica
  90
  C10 Relacions en l’equip de treball
  60
  C11 Formació i orientació laboral
  60
  C13 Síntesi
  90
  Tutoria
  30
  TOTAL CURS
  990
  C12 Formació en centres de treball
  410

  EL NOSTRE CICLE

  Preparem l’alumnat per a la vida laboral potenciant l’adquisició de les competències professionals, personals i socials, que li permetin desenvolupar capacitats com l’autonomia, la innovació, l’organització del treball, la responsabilitat, la relació interpersonal, el treball en equip i la resolució de problemes.
  Treballem per ajudar a consolidar en l’alumnat la maduresa intel·lectual i humana, els coneixements i les habilitats que els permetin desenvolupar el seu futur amb responsabilitat, competència i èxit. El nostre projecte educatiu es fonamenta en un seguiment tutorial acurat de la formació personal i acadèmica. Fomentem l’esperit crític, de superació i esforç en l’aprenentatge per arribar als millors resultats professionals.

  • ORIENTACIÓ PERSONAL I ACADÈMICA

   • Tutoria grupal
   • Seguiment de l'aprenentatge
   • Planificació del temps d’estudi i anàlisi de resultats
   • Treball en valors
   • Seguiment de la formació en centres de treball
   • Atenció psicopedagògica
  • COMPETÈNCIES GENERALS DEL CICLE

   • Preparar els materials i processar la informació de la consulta/unitat en les àrees de la seva competència
   • Aplicar cures auxiliars d'infermeria al pacient/client
   • Tenir cura de les condicions sanitàries de l'entorn del pacient/client i del material/instrumental sanitari utilitzat en les diferents consultes/unitats/serveis
   • Col·laborar en la prestació de cures psíquiques al pacient/client, realitzant, al seu nivell, l'aplicació de tècniques de recolzament psicològic i d'educació sanitària
  • METODOLOGIES D'APRENENTATGE

   • Materials educatius propis
   • Xerrades professionals
   • Contacte amb empreses
   • Tallers d’aprenentatge
   • Sortides lligades al currículum
  • PROXIMITAT AMB EL MÓN LABORAL

   • Contacte amb empreses i professionals
   • Borsa de treball
   • Possibilitat d'estades internacionals
  • DEPARTAMENT PSICOPEDAGÒGIC I D'ORIENTACIÓ

   L’atenció a les necessitats educatives i emocionals de l’alumnat es duu a terme des de l’equip psicopedagògic i el docent amb accions com el seguiment, l’assessorament als docents, la coordinació amb professionals externs i l’atenció a l’alumnat i les famílies.

  • LA NOSTRA VISIÓ

   • Ser un referent d’educació adaptada a la realitat i de qualitat
   • Acompanyar a l'alumnat en el seu camí d'aprenentatge, maduració i professionalització
   • Treballar amb rigor per a la construcció d’un món més just i en pau
   • Oferir un projecte obert, de futur, realista, alliberador, il·lusionant i transformador
   • Reconèixer i acceptar la diversitat com un potencial enorme que cal protegir