BATXILLERAT DUAL

Batxillerat + American High School Diploma

L’Escola oferirà, a partir del proper curs 2022-23, la possibilitat d’estudiar, a través de l’organització nord-americana Academica Corporation, el Batxillerat Diploma Dual.

El programa consisteix en cursar, de manera simultània, el batxillerat espanyol de forma presencial i l’estatunidenc de forma virtual, obtenint així la doble titulació. El programa s’inicia a segon, tercer o quart d’ESO o a primer de Batxillerat, i es finalitza en aconseguir els sis crèdits exigits, que representen el 25% del currículum de High School americà. El 75% restant es convalida aprovant els crèdits del batxillerat espanyol.

És recomanable començar com més aviat millor ja que així l’alumne/a només haurà de fer 1 o 2 assignatures per curs, i la càrrega lectiva serà menor durant el batxillerat. Alhora, com més anys estigui en el programa, més gran serà la seva immersió.