PROJECTE D’EDUCACIÓ EMOCIONAL I DIMENSIÓ INTERIOR

Amb aquest projecte es genera un clima a l’aula on es fomenta l’autoconeixement i el control de les pròpies emocions.

A l’inici de les classes, després del pati, dediquem cinc minuts aproximadament a fer activitats de relaxació. La relaxació vivencial proporciona a alumnes i professors/es un espai d’intimitat, una oportunitat d’aprofundir en l’autoconeixement i és un excel·lent recurs per a desenvolupar la intel·ligència emocional.

Cada sessió de tutoria la comencem amb una activitat o un vídeo on es pugui després fer una reflexió sobre valors.

L’EDUCACIÓ EN VALORS

La nostra tasca educativa en la formació integral de la persona fa que no ens limitem a una transmissió de coneixements.

Volem contribuir a formar persones reflexives, crítiques, autònomes, responsables i compromeses, amb uns valors ètics que els permetin prendre les seves pròpies decisions, pensant en ells/es mateixos/es, en els altres i en la millora de la societat.

DIMENSIÓ INTERIOR

A l’etapa del Batxillerat proposem el voluntariat social, de manera que puguin dedicar part del seu temps a alguna causa solidària.

Dimensió interior (Web)