Camins. Fundació Social Escola Pia respon educativament a les necessitats dels infants, famílies i joves que es troben en situació de vulnerabilitat per transformar la seva realitat, ajudant-los a créixer a través de la seva pròpia autonomia.
L’acció social de Camins passa per el treball amb infants i famílies (oferint projectes socioeducatius, mentoria juvenil i acollida a famílies sol·licitants d’asil), joves (brindant formació prelaboral, habitatge amb suport educatiu, i itineraris d’emancipació cap a l’èxit) i cooperació internacional (amb projectes a Mèxic i Àfrica de l’Oest).
La Fundació atén, cada any, unes 2.500 persones, essent present a 12 municipis de Catalunya.