5 de novembre de 2018

Setmana Code Week

La Setmana Code Week, promoguda per la Unió Europea, pretén apropar la programació i l'alfabetització digital a tothom, d'una manera divertida i atractiva. L'objectiu és fomentar la programació als diferents països de la Unió Europea com a activitat que afavoreix la resolució de problemes, la creativitat i el pensament estructurat. Es va celebrar del 6 al 21 d'octubre de 2018.
A la nostra escola hi va participar l'alumne Martí Marquès de 1r d’ESO amb la realització d'un transmissor Morse, programant una placa Arduino com a emissor i utilitzant una ràdio d´AM com a receptor.
La placa Arduino U té un microcontrolador ATMEGA-328. Aquest dispositiu oscil·la a una freqüència molt específica. En el cas de l'U, el microcontrolador funciona a 16 MHz, això significa que el dispositiu pot executar una ordre cada 1/16 de microsegons, per tant es pot utilitzar això com la base per generar un senyal de ràdio. L'antena del receptor és simplement un tros de cable connectat al pin 9 de la placa. La banda AM s'estén des d'aproximadament 500 kHz (0.5 MHz) fins gairebé 2 MHz. El programa li diu al dispositiu que transmeti la lletra "V" en codi Morse.