17 d’abril de 2018

Segell europeu d'Escola Etwinning

La nostra Escola ha estat guardonada amb el segell d'Escola Etwinning. Les escoles premiades amb aquest segell són pioneres i són reconegudes com a líders en àrees com la pràctica digital, la pràctica d'eSafety, aproximacions innovadores i creatives a la pedagogia, promoure el desenvolupament professional continu del personal, promoure pràctiques d'aprenentatge col·laboratiu amb el professorat i els estudiants, ...
L'etiqueta d'Escola Etwinning es va introduir l'any 2017 per reconèixer i recompensar la implicació, el compromís i la dedicació no només dels professors individuals d'Etwinning sinó també d'equips de professors.