26 de setembre de 2017

Projecte "Un dia pel grup"

Els alumnes de 1r d'ESO, 3r d'ESO i 5è de Primària participen en l'activitat UN DIA PER AL GRUP (organitzada per Escola ADHARA i Serveis Educatius d'Escola Pia Catalunya) per a treballar els següents objectius:
CONEIXENÇA I CONFIANÇA
  • Facilitar el procés de coneixença entre alumnes més enllà del que ja saben.
  • Fer-los vivenciar situacions en les quals necessiten confiar els uns amb els altres.
  • Definir de forma consensuada els objectius del grup per al curs que s’obre.
  • Visualitzar aspectes que podem millorar respecte al curs anterior.
  • Treballar per aconseguir una base sòlida com a grup.