Frase del dia de Sant Josep Calassanç
Per petita i dèbil que sigui una planta, si un bon jardiner s’esforça en cuidar-la, en poc temps la veurà créixer, florir i fins i tot carregada de fruits.

18 de novembre de 2016

Activitat a P5

P5 ja ha plantat les seves plantetes a l'Hortet!!