20 d’octubre de 2016

Un grup d'alumnes de l'Escola ha guanyat el primer Premi DIALOGA, de la facultat d'ESADE

Inna Martínez, Olivia Gènova i Javier Gallardo, alumnes de 2n de Batxillerat de l'Escola, han estat guardonats en el marc de la tercera edició dels premis Dialoga el propassat divendres 14 d'octubre a l'aula magna d'ESADE.
La facultat de Dret d'ESADE, mitjançant el grup de Recerca en Conflict Management, el Col·legi de notaris de Catalunya i amb el suport del Departament d'Ensenyament i Justícia de la Generalitat de Catalunya, en el marc de les seves activitats de difusió i promoció de la resolució alternativa de conflictes, atorga el Premi DIALOGA, destinat als alumnes que cursen primer curs de Batxillerat en el moment de la convocatòria.
Cada any, aquest premi té un lema diferent. Enguany era “L'ús de les xarxes socials pot produir conflictes: com prevenir-los?" La modalitat treballada ha estat la grupal i calia elaborar una filmació fent propostes de prevenció. Tot l'equip de mediació de la nostra Escola ha participat en aquest projecte fent una anàlisi dels possibles conflictes relacionats amb les xarxes socials i de com es podrien resoldre o treballar.
Aquest premi, a banda de la importància que té en sí mateix, és un reconeixement a la tasca que l’equip de mediació està portant a terme dins l’escola. El treball de les competències socials entre els i les joves així com l’enfoc de la resolució de conflictes des de l’òptica del diàleg i la mediació, cal aprendre-la i fer-ne un camí a seguir des d’edats primerenques. Aquí les escoles tenen un paper protagonista per fer-ne una bona difusió i incorporar-ho als currículums com una part bàsica en l’ensenyament i la socialització de l’alumnat.
L’objectiu final, en definitiva, és fer palesa als alumnes i en conseqüència a la societat, de la importància de la convivència pacífica i tolerant.