15 d’abril de 2016

Proves d'avaluació diagnòstica a 3r de Primària

Durant les properes dues setmanes s'aplicaran, en el centre, les proves d'avaluació diagnòstica a tercer d'educació primària. Aquestes proves estan centrades en les competències comunicatives de llengua catalana i llengua castellana i les de la matemàtica. Han estat elaborades i organitzades pel Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu i tenen caràcter orientador i formatiu per als centres. El període d'aplicació, a la nostra escola, serà entre el 18 i 28 d'abril, ja que el dia 29 d'abril és festa de lliure disposició i no hi haurà activitat lectiva.