1 de març de 2016

The Fonix 2016

El passat dissabte 27 de Febrer es va celebrar el 9è Concurs d'Anglès Interescolar de Catalunya (The Fonix 2016) al qual hi van assistir dues alumnes de primària i quatre de secundària de la nostra escola. Aquesta iniciativa pretén complementar els plans de millora de la llengua anglesa als centres educatius de Catalunya i té l'objectiu d'estimular l'aprenentatge d'aquesta llengua, tenint en compte la seva importància a la societat actual.