22 de desembre de 2015

10 anys d'Escola Multilingüe

Els passats dies 25 i 26 de novembre una mestra de primària i una professora de secundària, ambdues del Departament d'anglès, van participar a la desena edició de les jornades d'Escola Multilingüe.
A banda de les dues ponències principals, les dues participants van assistir als següents workshops: “CLIL? ask me how!”, “Com esdevenir Escola Multilingüe certificada”, “eTwinning: escolta la veu de l'experiència”, “L’Auxiliar de Conversa, factor multiplicador”, “The Magic of Learning: Teaching English in a Natural Way”, “World War One: les Socials en anglès no són una batalla perduda” i “You’re never too young to learn English!”.
La jornada va ser molt interessant i ens va permetre conèixer i compartir experiències amb altres professionals del mateix àmbit, així com també noves metodologies de treball per posar en pràctica a l'aula des d'una perspectiva multilingüe i, alhora, dinàmica. Va ser una experiència intensa i molt satisfactòria!