26 de novembre de 2015

Dos alumnes de l'escola participen a la diada "Ciència al Carrer"

El passat divendres 20 de novembre, va tenir lloc a la Platja de la Fragata de Sitges, la cloenda de la Setmana de la Ciència, amb la diada de la " Ciència al Carrer". Es tracta d'una jornada de divulgació científica on l´alumnat de diferents escoles mostren els experiments que han treballat durant el curs escolar. A partir d'elements d'ús quotidià i de manipulació freqüent, i durant un matí s'han convertit en professors, ja que han hagut d'explicar els seus experiments a la resta dels seus companys i d'estudiants.
A la nostra escola hi van participar 2 alumnes de 2ª ESO B, l'Alejandro Hidalgo i el Marc Puig amb la construcció de 3 ràdios de galena: una amb detector de cristall de galena, una altra amb díode de germani i sintonia amb condensador variable i finalment una amb sintonia de ferrita.
La ràdio de galena és el receptor més simple que mai hagi existit: ni tan sols necessita energia elèctrica per funcionar. Consta de molt pocs components: una bobina de fil conductor, un condensador variable, un cristall detector (mineral de galena) i uns auriculars.
La galena fa la funció d´un díode rectificador , deixant passar només les senyals de baixa freqüència, suprimint les d'alta, procedents de l'estació emissora. Un circuit oscil.lant format par una bobina i un condensador permet sintonitzar una freqüència determinada.