16 de desembre de 2014

Reinici de l'activitat pedagògica de voluntariat per part d'alumnes de l'Escola

Dins del marc de continuació del PROJECTE COMPARTIT i també amb correspondència amb les activitats de VOLUNTARIAT que estan en funcionament, es reinicia, per a aquest curs, l’activitat pedagògica d’atenció a l’alumnat de Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària.
Uns/es alumnes de 1r de Batxillerat de casa nostra estan disposats/des a oferir voluntàriament, a l’alumnat de CM i CS de primària, un servei d’AJUT A FER DEURES i/o A PREPARAR-SE PER A UN EXAMEN.
Aquesta activitat es farà de 5 a 6 de la tarda, cada dilluns, per a l’alumnat de CICLE MITJÀ i cada dimarts, per al de CICLE SUPERIOR. Aquesta atenció començarà dilluns i dimarts, 12 i 13 de gener, respectivament.