17 de desembre de 2013

Canvi en la portada dels informes d'infantil

Per tal d’oferir un refresc en la imatge de la portada dels informes d’Infantil i, també perquè esdevingui més significativa, l’equip de mestres d’aquesta etapa hem cregut oportú de col·locar-hi un dibuix fet per un/a alumne/a d’Infantil. 
El dibuix que hi figura, en aquest primer trimestre, ha estat triat pels/per les mestres que concorren en l’Etapa i realitzat per un/a nen/a de P5. 
Volem crear la tradició que cada trimestre es publiqui un dibuix d’un/a alumne/a de cada curs. Així, doncs, el primer trimestre pertanyerà a l’alumnat de P5, el segon al de P4 i el tercer al de P3.