5 d’octubre de 2012

Welcome Miguel Clayton

La nostra escola i la FECC (Fundació Escola Cristiana de Catalunya) hem signat un conveni de cooperació educativa que ens permetrà disposar d’un auxiliar de conversa en anglès pel curs 2012-13 per als alumnes de Primària i Secundària.

Aquest curs és el primer que participem en el Programa Auxiliars de Conversa on joves universitaris de llengua anglesa passen una temporada entre nosaltres i són auxiliars dels professors d'anglès. L'escola té atorgat un auxiliar de conversa a partir del conveni signat amb la Secretaria de l'Escola Cristiana i el seu programa PAC Escola.
Aquest mes ha arribat el Miguel Clayton que s'allotjarà amb famílies de la nostra escola al llarg d'aquest curs.
These days Miguel G. Clayton from Great Britain, has started his job in our school as a language assistant. He will be with us all this school year, working with students of primary and ESO promoting and reinforcing the use of spoken English. WELCOME MIGUEL!