15 d’octubre de 2012

Avaluació diagnòstica

D’acord amb la Llei orgànica d’educació (LOE) i amb el seu desenvolupament a Catalunya (decrets 142/2007 i 143/2007) i tal i com es preveu en les resolucions per a l’organització i el funcionament dels centres, tots els centres han de fer una avaluació de diagnòstic, centrada en les competències bàsiques del currículum. Aquesta avaluació té caràcter orientador i formatiu per als centres. Així no determina l'expedient acadèmic individual de l'alumnat.
Els alumnes que han de fer les proves són els de 5è de primària i els de 3r d’ESO, i les matèries que s'avaluen són matemàtiques, llengua catalana i llengua castellana. En el nostre centre les proves de 5è de primària es faran els dies 17, 18 i 19 d'octubre i les de 3r d'ESO els dies 18 i 19 d'octubre.
Per mes informació podeu consultar el següent ENLLAÇ.