28 de maig de 2012

Jornada sobre difusió de projectes de llengües estrangeres

La nostra escola va participar, el passat dijous, a la jornada sobre difusió de projectes de llengües estrangeres dins del marc del Programa d'Aprenentatge Permanent europeu que es va celebrar a Vilanova.
Hi vam participar donant a conèixer les diferents activitats que s'estan duent a terme dins del projecte Etwinning, de les que en podeu trobar informació en aquesta web dins l'apartat Escola multilingüe.