Frase del dia de Sant Josep Calassanç
Tant de bo entengués tothom el gran mèrit d’ajudar a la bona educació dels minyons, principalment els pobres, perquè segur que s’afanyarien per veure qui ho fa millor.

8 de febrer de 2012

Els alumnes de 4t d'ESO de Catalunya seran avaluats els propers dies 15 i 16 de febrer de les Competències Bàsiques

Entre les mesures que s’han emprès per millorar els resultats del sistema educatiu de Catalunya, el Departament d’Ensenyament endega per primer cop una prova d’avaluació externa de tot l’alumnat de quart curs d’educació secundària obligatòria.
Els resultats de la prova proporcionaran informació acurada de tot l’alumnat en l’últim curs de l’escolarització obligatòria, que permetrà que cada centre –fent ús de la major autonomia que atorga la Llei d’Educació de Catalunya (LEC)– pugui potenciar els seus punts forts i corregir-ne els febles.


Presentació de la prova d'avaluació (.pdf)

Full informatiu per als estudiants (.pdf)

Full informatiu per a les famílies (.pdf)